For mange er om- og tilbygninger den rigtige løsning når boligen enten bliver for lille
eller tidens krav til rum og indretning har ændret sig.

Ligeledes findes der i mange større byer uudnyttede loftsrum som i mange tilfælde
kan inddrages og udnyttes til etabeling af eksklusive tagboliger.

Hos Arkitekthuset Ejnar Skovsted er vi gerne behjælpelige med diverse forslag til om-
og tilbygninger eller kommer med ideer og forslag på løsniger i forbindelse med
f.eks. inddragelse af eksisterende loftsrum til fremtidige boliger eller ombygning af til-
oversblevne eller tomme bygninger.

Vi lægger altid vægt på at det færdige resultat fremstår som en god og velfungerende
helhedsløsning – såvel arkitektonisk som funktionelt.